سنجش حق با افراد

حق وباطل نه تنها واژهه های دینی می باشند بلکه مفاهیم سیاسی  بوده وبار اثر گذاری سیاسی دارند.حاکمیت ازمنظر دینی رابطه ای دو سویه است .از یک سومردم  بر حاکمیت حقوقی دارند ویکی از وظایف اصلی حاکمان براورد کردن این حقوق است واز سویی دیگرمردم نیز درقبال حاکمیت تکالیفی دارند.ازجمله تکالیف مرد م در حکومت دینی پذیرش فرامین حاکم دینی است .امری که در تاریخ اسلام به واسطه مشتبه شدن مسیرش منحرف گردید.

از اینرو یکی از اشباهات فاحشی که در تاریخ اسلام روی داده وسبب گردید تا مسیر امت اسلامی بعد از رحلت رسول بزرگوار اسلام از اصل خود خارج  شود سنجیدن حق با افراد بوده نه افراد با حق.خانه نشین شدن حضرت علی (ع) برای مدتی وبعد هم عدم تحمل معاندانش وشکل گیری قیام کربلا وحتی صلح امام حسن ودیگر تحولات سیاسی صدر اسلام ریشه در همین نکته دارد. در چنین مواقعی  تشخیص حق از باطل خیلی مشکل بوده وچه بسیار افرادی که که مصداق بارز السابقون در اسلام به  انها اطللاق می شد اما در فهم اصالت قایلشدن به حق و نه به افراد به شبهه افتاده ونتوانستند راه صحیح را از سقیم  تشخیص دهند. فرجام چنین افرادی موضع گیری کردن در قبال امام حق وحتی شمشیر کشیدن وانجام اقدامات مسلحانه است.

انقلاب اسلامی ایران که  توانست گفتمان حاکمیت دینی را درقرن بیستم وعصر مدرنیته نهادینه کند تحولات شکل گرفته دران از سال 1357 تاکنون با تحولاتی  که  در صدر اسلام اتفاق افتاد شباهتهایی دارد.در صدر اسلام عده ای بران بودند تا مسیر ی که  پیامبر اسلام مشخص کرده بود را یا ایجاد شبه افکنی منحرف کنند .این گروه تا حدودی نیز موفق عمل کردند.

در انقلاب ایران نیز گروههای سیاسی معدودی بودند که با خط اصیل انقلاب و مردم که همان خط امام بوده مخالفت می کردندوتلاش می کردنند تا انقلاب را در موضع انفعال قرار دهند .اگر چه مردم ازهمان ابتدا دست رد بر خواست این قبیل از افراد زدنداما لایه های تفکرات انها در دهه های بعد از دهه اول انقلاب تا کنون تداوم دارد. مخصوصا اینکه تحولاتی که بعداز انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در کشور رخ داد وبرخی از کسانی که در زمره انقلابیون قرار داشتند نتوانستند  معیار حق وباطل را به درستی تشخیص دهنددر نتیجه به دام فتنه گری افتاده و راه راگم کردند.دلیل اصلی ان نیز به همان مطالبی بر می گردد که رهبر فرزانه انقلاب در سخنرانی اخیرش در دیدار با بسیجییان قم تاکید کردند. گم  کردن حق وسنجش حق با افراد.

/ 0 نظر / 39 بازدید