موانع تکامل انقلاب با تاکید بر محورها و هشدارهای رهبر معظم انقلاب سیاست نامه – ش

کنکاش در تبیین علل ناکامی انقلابهای بزرگ دنیا بیانگر ناتوانی انقلابیون از درک به موقع نیازهای جامعه و شناخت عوامل آسیب زای انقلاب بوده است.

رویکرد رهبری انقلاب

رهبری نظام از بینش عمیق سیاسی درباره تحولات تاریخی ایران برخوردارند و همواره در سخنرانی هایشان با ذکرمثالهای تاریخی  راه حقیقی و صاحئب را پیش روی امت و علی الخصوص جوانان قرار می دهند. ایشان در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز که در مورخ 14/3/1387 برگزار گردید مواردی را به عنوان آفات و در واقع موانع تکامل انقلاب برشمردند که یادآوری دوباره آنها درشناخت بیشتر از مشکلات درونی و بیرونی اوج گیری انقلاب کمک خواهد نمود.

موانع درونی :

الف- ضعف های ما :

رهبر انقلاب در این باره می فرمایند : از موانع درونی ضعفهاست ضعف های عقلانی است ، راحت طلبی است ، آسانگرایی است ، آسانپنداری است.

اصولا هر انقلابی از ضعف هایی برخوردار است که می بایستی از سوی رهبران و هدایت کنندگان انقلاب جدی گرفته شود. بخشی از این ضعفها به عدم توانایی عقلانی در شناخت خود نقاط ضعف می باشد تا در صورت لزوم و موقعیت مناسب به رفع آنها اقدام گردد. برخورد انفعالی در قبال مشکلات و یا فقدان قدرت پیش بینی تحولات آینده و به تبع آن برنامه ریزی نکردن از مهمترین نقاط ضعف عقلانی در مدیریت انقلابهاست. در کنار آن بی اعتنایی به چالش های فرارو و آسانگیری و بی اهمیت تلقی کردن آنها و در نهایت آسانپنداری سبب می گردد تا یک انقلاب از قدرت پیش بینی و رنامه ریزی طولانی مدت برای اداره جامعه برخوردار نباشد و سیاستگزاران اجرایی انقلاب نیز فاقد تفکر استراتژیک باشند. از این رو گام اولیه برای تکامل هر انقلابی آسیب شناسی توام با عقلانیت و منطق و به دور از حب و بغض های سیاسی است . تا این گام به درستی برداشته نشود و نقاط ضعف یک انقلاب خودش را به طور کامل نمایان نکند این احتمال وجود دارد که انقلاب نه تنها به اهدافش دست نیابد بلکه بعد از چند دهه با فروپاشی و سقوط مواجه شود. اصولا می توان دوران ترمدور انقلابها را که رجوع و بازگشت به ارزشهای دوران پیش از انقلاب است ، با نقاط ضعف هر انقلابی مرتبط دانست. بدین معنا که ناتوانی در تشخیص نیازهای جامعه انقلابی مردم را به سوی جامعه پیش از انقلاب هدایت خواهد کرد و آرزوی جامعه پیشین دوباره جای جامعه کنونی را خواهد گرفت.

ب- گریز از چالش

رهبر انقلاب آماده نبودن انقلابها و جوامع برای مواجهه با مشکلات را عامل دیگر مانع درونی برای تکامل انقلاب می دانند. بلاشک انقلابها برای حاکمیت ایده های انقلابی و یا تبدیل جامعه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با مشکلاتی درونی و بیرونی مواجه می گردند. تغییر ساختارهای سیاسی در هر انقلابی با هزینه هایی توام می گردد. تحمل هزینه های ناشی از تغییر نیز بر عهده مردم خواهد بود. از اینرو فقدانظرفیت لازم برای پذیرش تغییرات ، ناخرسندی طبقاتی از مردم را سبب می شود. البته این مهم فقط مختص به ابتدای انقلاب نیست بلکه در طی حیات انقلاب نیز این امکان وجود دارد که مشکلات غیر قابل پیش بینی سد راه تکامل انقلاب گردد اما انقلابهای موفق انقلابهایی هستند که به استقبال مشکلات رفته و برای دست یابی به اهداف آرمانهای انقلاب لحظه ای از مقابله و مواجهه با مشکلات نهراسند. دشمنان هر انقلابی برای خنثی نمودن اهداف انقلاب در صدد توطئه و ضربه به آن برمی آیند حال ضربه به انقلاب ممکن است به واسطه تحمیل یک جنگ باشد تا به واسطه آن هزینه های سیاسی و اقتصادی بر مردم تحمیل گردد و نارضایتی مردم را از انقلاب به وجود آورد و یا تغییر ذهنیت مردم نسبت به انقلاب طرح اشتباه بودن اصل انقلاب و اینکه اگر انقلاب صورت نمی گرفت ضرورتی برای تحمل مشکلات نبود تلاش می کنند تا از نارضایتی به وجود آمده برای از پای درآوردن انقلاب بهره ببرند. لذا تنها در صورتی می توان بر حیله ها و ترفند های دشمنان غلبه پیدا کرد که مردم را در طی حیات انقلاب از اهداف بیرونی و درونی دشمنان انقلاب آگاه نمود و پذیرش مشکلات را برای حفظ انقلاب و تکامل آن ضروری دانست.

در غیراین حالت طبیعی خواهد بود که به واسطه عدم پذیرش مردمی ، تداوم مشروعیت و مقبولیت مردمی انقلاب با چالش مواجه گردد و در یک فرایند برنامه ریزی شده از سوی دشمنان ، مدافعان انقلاب و حرکت تکاملی آن به معاندان انقلاب و تغییر دهندگان انقلاب تبدیل گردند. با این اوصاف جهت عادی نشان دادن مشکلات پیش روی انقلاب ضروری است که رهبران انقلاب اهداف آرمانی و متعالی انقلاب را به مردم یادآوری نمایند.

ج تربیت های اجتماعی موجود و عادتهای تاریخی

رهبر فرزانه انقلاب به نکته بسیار مهمی اشاره داشتند که در تاریخ ایران به عنوان یک بیماری تلقی می گردد و مانع تکامل و پیشرفت تاریخی ملت ایران بوده است. اینکه برای مردم ایران پذیرفته شده بود که خودشان نمی توانند کاری انجام بدهند و کشورشان را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند بلکه به یک عامل خارجی نیاز دارند که راهبرد توسعه ای ارائه دهد. وجود این عامل سبب گردیده بود تا مردم ایران همیشه از جانب دو گروه توسری خور بوده و پذیرای سخنان بی منطق و زور آنها باشند. گروه اول حاکمان مستبد داخلی بودند که به واسطه استبداد شاهی و سلطنتی اجازه حضور مردم برای سازندگی و آبادانی کشور را نمی دانند و اصولا مردم را فاقد علم و اراده لازم برای تغییر و تحول در کشور می دانستند و از سویی دیگر خودشان نیز بیشتر وقتشان به کشورگشایی ، جدال بر سر بقای پادشاهی ، خوشگذرانی و وابستگی به بیگانگان سپری می شد. گروه دوم استعمارگران و استثمارگری خارجی را شامل می شود که با استعمارگری و القاء اینکه شما بدون ما نمی توانید به آبادانی و پیشرفت دست پیدا کنید کشور را در حالت رکود و سکون نگه می داشتند تا احساس نیاز به حضور استعمارگرانه آنها بیشتر گردد. به عبارت دیگر مردم در طی دوران حاکمیت پادشاهان گرفتار الیناسیون و از خودبیگانگی سیاسیف فرهنگی و فکری شده بودند. انقلاب اسلامی ایران تحولی شگرف را در به کنار نهادن استبداد داخلی و استعمار خارجی برای ملت ایران به ارمغان آورد. انقلاب اسلامی به بازسازی دوباره هویت گم شده ایرانی پرداخت و شعار «ما می توانیم» را جامه عمل پوشاند.

این انقلاب نه تنها برای ملت ایران استقلال و عدم وابستگی به قدرت های استعمارگر رابه ارمغان آورد بلکه برای جهانیان نیز پیام آور رهایی از عادت نامیمون تاریخی وابستگی به استعمار بوده است. از اینرو اگر نسل های بعد از نسل اول انقلاب به دلیل جهل و یا ناآگاهی به آنچه که در تاریخ ایران وجود داشت و تحت عنوان تربیت ها و عادت های تاریخی از آن نام برده می شود به دنبال رجوع و یا تن دادن به این عادتهای تاریخی باشند مانع تکامل و ترقی انقلاب می گردند. از اینرو هوشیاری و آگاهی نسل های نو بیش از پیش جهت ترقی و تکامل انقلاب احساس می شود.

موانع بیرونی :

د کسانیکه به واسطه هدفهای انقلاب ضرر می بینند.

اصل انقلاب تغییر ، تحول و دگرگونی است. در این تغییرات عده ای هستند که منافع آنان به زیر سوال می رود و یا انقلاب مانع تحقق اهداف مادی و دنیوی شان می گردد. جریان عدالت خواهی در انقلاب ایران به عنوان یک جریان تاریخی خواست ملت ایران بوده است . طبیعی است که حاکم نمودن عدالت توام با قطع منافع عده ای دیگر خواهد بود ، واکنش این قبیل افراد نیز برنامه ریزی و تلاش برای ناکام ماندن انقلاب در اجرای عدالت و حاکم نمودن این مهم است نفی حاکمیت بیگانه و سلطه نیز که از اهداف اصلی انقلاب به حساب می آمد سبب گردید تا عده ای که منافع مردم را به جیب بیگانگان خارجی می ریختند و یا برای خودشان حسابهای بانکی و طلاجات در خارج از کشور دایر می کردند . از تداوم غارتگری محروم گردند. از واکنش آنان درقبال انقلاب تلاش برای شکست انقلاب و بازگرداندن نظام شاهی قبل از انقلاب می باشد. و این خطر نیز حتی در دهه های بعد از پیروزی انقلاب وجود دارد. این افراد از تمامی امکانات مادی در داخل و خارج از کشوربرای دست یابی مجدد به قدرت و ثروت بهره برند لذا شیطنت آنان و حتی نسل های بعد از آنان در قبال انقلاب اسلامی ایران تداوم داشته و مقطعی نخواهد بود . در کناربازمانده های قبل از انقلاب در درون هر انقلابی عده ای به دلیل همان شعارهای انقلاب مانند عدالتخواهی متضرر می شوند.

اصولا این قبیل از افراد کسانی هستند که به واسطه انقلاب توانسته اند به ثروت و مکنت برسند جریان  عدالتخواهی را بر نمی تابند. لذا همگام و همراه با معاندان خارج نشین در حاکمیت عدالت خلل ایجاد می کنند. فی الواقع هر دو یک هدف را دنبال می کنند. یکی در خارج از انقلاب و نظام و دیگری در درون انقلاب.

و- مسئله قومیت ها و دامن زدن به اختلافات داخلی

از شیوه های دشمنان خارجی بهره برداری از اختلافات درونی کشورها با هدف ناکارآمد نشان دادن نظام سیاسی است. انقلاب اسلامی اران انقلابی متعلق به همه اقشار و قومیت ها بوده است به طوری که هیچ صنف ، قشر و قومی نمی تواند مدعی باشد که انحصاراً در پیروزی انقلاب نقش داتشه است عامل اصلی پیروزی هم وحدت کلمه بین آحاد جامعه ایرانی و از هر قوم و با هر لهجه و گویشی بوده است . دشمن با آگاهی به این مسئله از ابتدای انقلاب تاکنون درصدد آن است تا با القای پراکندگی قومی در جهت ایجاد اختلاف و دامن زدن به مطالبات قومی ، آنها را در نقطه مقابل جمهوری اسلامی قرار داده و این گونه وانمود کنند که جمهوری اسلامی نسبت به مطالبات قومیت ها بی تفاوت است. رهبری انقلاب با آگاهی کامل از ترفندهای دشمنان در سخنرانی ها و موضع گیریهاشان از تمامی اقوام حمایت کرده و از اینکه عده ای قلیل بازیچه دست دشمنان گردند بر حذر داشتند و آنها را به اتحاد واقعی در سایه معنویت و تمسک به دین اسلام فرا خواندند. اختلافات داخلی و از آن جمله اختلافات قومیتی پتانسیل یک نظام سیاسی را برای ارائه خدمت به مردم کاهش می دهد. در زمان دفاع مقدس نیروهایی که در مقابل دشمن ایستادند و کشور را از تعرض دشمن نجات دادند از تمامی قومیت ها بودند. لذا چون هدف یکی بوده است اتحاد واقعی تحقق پیدا کرده بود در تداوم انقلاب نیز به جهت اینکه هدف واحد است و آن هم رساندن نظام و انقلاب به اهدافش می باشد درسایه اتحاد میان تمامی مردم امکانپذیر می گردد.

نتیجه گیری

از نگاه رهبر فرزانه انقلاب برای تکامل انقلاب می بایستی موانع پیش روی انقلاب را شناخت . تا زمانی که موانع به درستی شناخته نشده و برای آحاد جامعه تبیین نشوند وصول به اهداف آرمانی انقلاب محال است. معظم له موانع انقلاب را به دو مانع درونی و بیرونی تقسیم بندی کردند. در موانع درونی به پارامترهایی مانند ضعف های فکری و عقلانی ، راحت طلبی به آسان نگری تا آسان پنداری ، آماده نبودن برای مواجهه با چالش ها ، تربیت ها و عادتهای نامیمون تاریخی اشاره می کنند و در موانع بیرونی دو مانع اختلافات داخلی و مسائل قومی را که به واسطه دشمنان ایجاد می شود و همچنین کسانی که به واسطه اهداف انقلاب متضرر می شوند را از موانع حرکت تکاملی یک انقلاب بر شمردند.

/ 1 نظر / 10 بازدید
farzan

سلام، ۳ برابر قیمت یک نیروگاه اتمی‌ جدید و نو به روس‌ها برای بوشهر پول دادیم. حالا خدا کند مثل هواپیما‌هاشون سقوط نکند. گفتند به خاطر یک ویروس یک سال افتتاحش عقب افتاد اگر یک زلزله بیاید خدا میداند چقدر مردم برای رسیدن به دنیای دیگر، جلو بیفتند. آلمان، فرانسه، هند، ژاپن همه تصمیم گرفتدن دست به اتم نزنند فقط ما‌ها دنبال اتم هستیم و البته روس ها.