اخلاق وسیاست در جهان کنونی

بدین معنا که موافقان رابطه این دو علم بر اخلاقی بودن وشدن علم سیاست تاکید دارند ودور بودن جهان سیاست ار اخلاق را مقدمه چالش در نظام بین الملل می دانند.در نقطه مقابل مخالفان  بر این اعتقادندکه دامن علم اخلاق می بایستی از الودگی های سیاسی به دور باشد چرا که علم سیاست اصولا علم تقدس زاست وبا امور مقدسی که در گزاره های اخلاقی وجود دارد سر سازگاری ندارد.

نوع رویکرد ونگرشی که هردوطیف به مقوله اخلاق وسیاست دارند دو مکتب فکری را به وجود اورده است.اسلامگرایان وبه تعبیر دیگر معتقدان به امتزاج وامیختگی دین وسیاست بر اخلاقی بودن سیاست پای می فشارند و در سوی دیگر مکتب فکری لیبرالی ولیبرالیستها قرار دارند که بر انفکاک میان این دو و عدم  دخالت هر یک در حوزه دیگری اعتقاد دارند. طیف اول مولفه های نظام سیاسی اسلام راپذیرفتند وطیف دوم مولفه های نظام لیبرال دموکراسی غرب را پذیرا شدند. اما انچه که در این میان از اهمیت شایان توجه برخوردار است انطباق  تحولات نظام جهانی واعمال سیاستها در نظام بین الملل بر مبانی فکری این دو طیف است .به عبارت دیگر این سوال مطرح می باشد که اتفاقات عرصه سیاستهای جهانی با کدام یک ازاین دو سازگارتراست؟

 

با اندک تامل در مبانی دین اسلام به این نتیجه می رسیم که در اسلام خشونت وتضییع حقوق اولیه انسانهای دیگر وحود ندارد.رفتار وسیره رسول اسلام برای تمام نحله های مذهبی با هرنگاه مذهبی وسیاسی حجت است .از اینرو اگر امروز شاهد تفکرات افراط گرایانه  ورادیکالی از سوی گروههایی که خودرا اسلامگرا معرفی می نمایند هستیم بلا شک از اموزهای اسلامی نشات نگرفته است. تتبع در اموزه های مکاتب بشری وایدئولوزیهای  سیاسی کنونی نیز مارا به این نکته هدایت می کندکه در این مکاتب از جنگ و خونریزی وخشونت به انحای گونان وبر اساس توجیهات منفعت گرایانه وسیاستهای ماکیاولیستی بهره برده اند.تامل در رفتارهای سیاستمداران غربی که به بروز جنگ ودرگیری میان کشوره در نظام بین الملل منجرشده است بیانگرفقدان عناصری مانند احترام وارزش قایل شدن ویا همان نبود اخلاق جهانی است.

به عنوان مثال استفاده از بمب اتم اولین بار توسط کدام یک از کشورها وبراساس کدام منطق اخلاقی استفاده گردیده است و  یا حمله به کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم وازمیان بردن امنیت زیستی وفکری مردم در اقصی نفاط جهان ازسوی چه کشورهایی بوده است.

اتخاذ رویه تهاحمی در نظام بین الملل  وتشکیل ائتلافهای نظامی با هد ف کسب قدرت سیاسی ونظامی بیشتردر جهان وبا رویکرد منفی توسط چه قدتهایی درطی دهه های اخیر صورت پذیرفته  است.وسوالاتی از این قبیل.

از یک سو بر طبل زند گی مسالمت امیز می کوبند واز سویی دیگربراستفاده از بمب اتم تاکیدمی شود.نظام بین الملل امروزه نظام پارادوکسی است ودلیل اصلی  ان هم برخوردار نبودن سیاستهای جهانی از اخلاق دینی است.راه حل برون رفت از معضل کنونی  ومشکلاتی که بشر دراینده ازسوی سیاستمداران با ان مواجه خواهد شدبازگشت اخلاق دینی در عرصه تصمیم سازیهای سیاسی حهانی است.

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
دوست دوره دانشسرا

"نظام بین الملل امروزه نظام پارادوکسی است ودلیل اصلی ان هم برخوردار نبودن سیاستهای جهانی از اخلاق دینی است" پارادوکسیکال بودن نظام سیاسی جهان ما را از متناقض بودن سیاست خودی غافل نکند. تناقض سیاست‌های ما در حمایت از سران بعضی از کشورها (لیبی‌-سوریه-ونزوئلا چه تفاوتی با هم دارند)/ تناقض در حمایت یا سرکوب راهپیماییهای (بخوانید اعتراضات) داخلی و... همین تناقض باعث شد تا درون نظامی که در بین مستضعفان جهان امیدها به آن می‌رفت "جنبش سبز"ی به وجود آورد که هیمنه این نظام سیاسی ( مدعی اخلاق ) را شکست.

مریم

سلام مطلبتون رو خوندم .مفید واقع شد.بنده ارشدفلسفه اخلاق هستم و دارم برای پایان نامم مطلب جمع آوری میکنم ولی باتوجه به تجربه پایینم یکم کارم کند پیش میره.عنوان پایان نامم بررسی مساطل اخلاقی در جهانی شدن هستش.ممنون میشم اگر مطلبی یا منابعی سراغ دارید بزرگواری کنید و به ایمیل این حقیر ارسال کنید